Peynir Tarihçesi

Super User tarafından yazıldı.. Posted in Süzülmüş

1

Peynir' in Tarihçesi 

Orta Asya steplerinden Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya, Ortadoğu'ya, Avrupa'ya tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda, peynir her zaman gözde bir besin olmuştur. Peki, ekmek ve şarap kadar evrensel bir ürün olan peynir ilk nerede yapıldı? Gerçekten yanıtlanması güç bir soru bu. Elde somut bir tarihsel kanıt olmasa da, peynirin bundan on ya da sekiz bin yıl önce Mezopotamya veya İndus Vadisi'nde hayvan güden çobanlarca bulunduğu sanılmaktadır.

Halen British Museum'da bulunan, İ.O. 2500 yılına ait olduğu sanılan Ur Mezar rölyeflerinde, tarım ve hayvancılıktan gelen adaklar resmi geçidi ile karşılaşırız. Bu arada, Hititlerin ünlü kaya kabartmalarından İ.O. 14. yüzyılda yapılmış ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen bir kabartmada bir rahip ve onun arkasında bir koyun, keçi ve koç yeralmaktadır.

Babil'de de peynire soyluların yiyeceği olarak bakılırdı. Tevrat'ta peynirden " kahramanların gıdası " olarak sözedilir. Genç çoban Davud, düşmanla savaşan kardeşlerine peynir götürmek için yola çıktığında, dev Goliat'la karşılaşacak ve onu sapanıyla yenecektir.

Yunanlılar ve Romalıların sütü kestirmek için incir sütü ya da kuzu ve oğlak sirdeninin yanısıra, devedikeni çiçeği, yaban safranı taneleri, hatta sirke, hatta eşek sütünü kullandığı bilinmektedir. Kuzey Afrika'nın Roma yönetimi altında olduğu dönemde, İ.O. 200 yıllarına ait olduğu sanılan bir mozaikte bir ziyafet canlandırılırken, bölgede hayvancılık yapıldıgı izlenir.

Besleyici değeri nedeniyle, bebeklere sütün hayat verdiği gibi, erişkinlere peynirin hayat verdigi açıktır. Sakız ve Kos adalarında, Kuvvet Tanrısı Herkül'e adak olarak peynir sunulurmuş. Ortaçağın altın donemi X. ve XI. yüzyıllarda da, Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki manastırlarda yaşayan keşişlerin ürettikleri peynirler günümüze dek gelmiştir.

Miguel de Cervantes de, 1605'te kaleme aldığı " Don Quichotte " ta kahramanını keçi ve koyun sürülerinin yanından geçirirken, çobanların bu hayvanların sütünden " kum ve kireçten daha da sert yapılmış bir peynir yaptıklarını söyletir. Gerçekten peynir de, tahıllar ve kuru sebzeler kadar olmasa bile, görece uzun süre saklanabilen bir kara gün dostu olmuştur insanın. Binlerce yıldır çobanların, askerlerin azığı peynirden, günümüzün görkemli sofralarının konuğu olan peynirin öyküsü hala sürüyor...

Son Şirket Haberleri | İlanlar

En Çok Okunan Haberler